Lincoln Town Car 120 (10 osób):

 • > 5 godz.

 •  

  350
  zł/1h

Lincoln Town Car 185 (12/13+50zł osób):

 • > 5 godz.

 •  

  399
  zł/1h

Lincoln Navigator (16/17+50zł osób):

 • > 5 godz.

 •  

  499
  zł/1h

Excalibur Retro MAXI (8 osób):

 • > 5 godz.

 •  

  399
  zł/1h

Excalibur Retro MIDI (6 osób):

 • > 5 godz.

 •  

  399
  zł/1h

Pakiety Ślubne:

 • Lincoln Town Car 120
  do 10 osób

 •  

  999
  zł/3h

 • Lincoln Town Car 185
  do 14 osób

 •  

  1499
  zł/3~4h

 • Lincoln Navigator
  do 17 osób

 •  

  1999
  zł/3~4h

 • Excalibur Retro MAXI
  do 8 osób

 •  

  1499
  zł/3h

 • Excalibur Retro MIDI
  do 6 osób

 •  

  1799
  zł/4h

Rezerwacja